Auto moto

Auto je super


Také jste nÄ›kdy toužili po úplnÄ› novém automobilu? Pokud ano, tak pÅ™edpokládám, že byste ho chtÄ›li asi jako pracovní anebo také pro soukromé úÄely. Protože znám nÄ›kolik lidí, kteří mají právÄ› pracovní auto, jako například dodávku a nebo tak podobnÄ›. A potom mají jeÅ¡tÄ› druhé auto, které využívají sami osobnÄ›, když tÅ™eba s rodinou jedou na nÄ›jakou návÅ¡tÄ›vu a nebo na výlety Äi na nákup. Potom jsou tady ale takoví lidé, kteří jsou opravdu hodnÄ› mladí a pÅ™ejí si vždycky dostat takové sportovní a rychlé auto, aby mohli machrovat. Protože jsou lidé, kteří milují opravdu rychlou jízdu. Sice chápu, že je to baví a že to pro nÄ›koho je také velice důležité, ale zase také tito lidé musí myslet na to, že extra rychlá jízda může být také nebezpeÄná.

Já jezdím na delší cesty.

Opravdu bych tohle chtÄ›la zmínit a zase vÅ¡echny varovat a nebo doporuÄit, aby jezdili pomalu, protože se v posledním mÄ›síci v naÅ¡em mÄ›stÄ› staly už dvÄ› smrtelné nehody. Ani jim nebylo dvacet pÄ›t let a oba dva páni Å™idiÄi zemÅ™eli. A podle mého názoru je tohle veliká Å¡koda, protože u toho prvního případu bylo stoprocentnÄ› prokázáno, že mÄ›l alkohol a že jel opravdu vysokou rychlostí a narazil to do stromu. Druhý případ se teprve jeÅ¡tÄ› vyÅ¡etÅ™uje, ale také bohužel auto skonÄilo ve stromu, kdy automobil neÅ¡el ani poznat.

Auta jsou skvělá.

Takže si vždycky říkám, že je opravdu skvÄ›lé, aby tÅ™eba lidé nedostávali takhle mladí brzo o Å™idiÄský průkaz, nebo aby s nimi nÄ›kdo také jezdil, než tÅ™eba dostanou rozum. Opravdu nechápu, kdo může svému dítÄ›ti pořídit opravdu rychlé sportovní auto, když má tÅ™eba například Äerstvý Å™idiÄský průkaz. Opravdu tohle nepochopím a myslím si, že na vyježdÄ›ní staÄí obyÄejné auto. Já bych svým dÄ›tem opravdu zakázala, aby si pořídili do zaÄátku nÄ›jaké extra silné a rychlé auto, mÄ›la bych strach. Já sem opatrný ÄlovÄ›k a jsem za to ráda.