Internet

Jak internet změnil náš život


Pokud se budeme bavit o fenoménech posledních desetiletí, pak mezi nÄ› musíme bezesporu zaÅ™adit internet. Je pozoruhodné, jak rychle se z obskurního komunikaÄního zařízení, o nÄ›mž prakticky nikdo nevÄ›dÄ›l, stalo nÄ›co, co dnes najdeme prakticky v každém z naÅ¡ich domovů a v mnoha případech i v naÅ¡ich kapsách. A jeho možnosti se stále rozÅ¡iÅ™ují. To mnozí pÅ™ijímají s nadÅ¡ením, avÅ¡ak jen málokdo si skuteÄnÄ› uvÄ›domuje, tak internetové pÅ™ipojení zmÄ›nilo náš život.

 

přístroje na surfování po internetu

 

Tou první oblastí je přístup ke komunikaci. JistÄ›, telefony existovaly jeÅ¡tÄ› pÅ™ed internetem, avÅ¡ak jejich používání bylo mnohem složitÄ›jší. Navíc tehdy nebyly mobilní, takže jste museli doufat, že bude ten, komu chcete volat, doma, o úÄtech za mezimÄ›stské Äi mezistátní hovory ani nemluvÄ›. Nyní máme možnost instantní komunikace kdykoliv a s kýmkoliv na svÄ›tÄ›, a to v podstatÄ› zadarmo.

 

ZmÄ›nil se i náš přístup k zábavÄ›. Dnes si můžeme pustit jakýkoliv film, seriál Äi pÅ™eÄíst knihu, která nás napadne, nÄ›kolika kliknutími. Nemusíme Äekat, až jej budou dávat v televizi, Äi pÅ™etáÄet televizní pásku. Navíc zde máme Äasto i výbÄ›r z nÄ›kolika jazyků dabingu i titulků, takže každý si může vybrat to, co mu vyhovuje.

 

různé webové stránky

 

Také hry dostaly úplnÄ› novou dimenzi, kdy nejste závislí pouze na svých přátelích, kteří bydlí nedaleko. Nyní je možné hrát s lidmi z celého svÄ›ta a sdílet s nimi své zážitky a nadÅ¡ení ze hry. S tím samozÅ™ejmÄ› souvisí i navazování nových přátelství a známostí. Jsou koneckonců i případy, kdy se setkání ve hÅ™e rozvinulo ve vztah ve skuteÄném svÄ›tÄ›.

 

PÅ™esto vÅ¡echno bychom vÅ¡ak mÄ›li být opatrní. Velmi snadno se může stát, že se na pÅ™ipojení staneme skuteÄnÄ› závislými, a to nejen proto, že jej potÅ™ebujeme například ke svému zamÄ›stnání. A to rozhodnÄ› není dobÅ™e. Je tedy vhodné využívat jeho výhody, avÅ¡ak ne natolik, že bychom bez nÄ›j nemohli žít.