Společnost

Lidská společnost v pravěku

Naše společnost, jak ji známe dnes, je pro nás něčím naprosto přirozeným, takže si ani nedokážeme představit, jak je možné, že v mnohých jiných historických etapách, vypadala úplně jinak. Společnost je něco, co se vyvíjí spolu s lidstvem samotným. V dobách, kdy byla žena uznávána jako nositelka života, ve společnosti převládal matriarchát, jelikož toto bylo přesně to, co celý rod či kmen udržovalo při životě. Poté, co se tato potřeba překlopila v touhu nashromáždit co nejvíce majetku, začal převládat patriarchát, jelikož mužská povaha v sobě skrývá více soutěživosti a touhy po výhře. Ale jak vypadala společnost v pravěku, kdy ještě mnohem více než kdy jindy, převládalo přirozené, snad až zvířecí, vytváření společnosti?

pravěk

Období pravěku se běžně popisuje jako čas vývoje člověka, lidské společnosti a kultury. Běžně jej rozdělujeme do několika základních a dobře známých period. První byla doba kamenná. Ta je známa tím, že tehdejší předchůdce člověka, homo habilis, začal používat první nástroje. První lidská společnost, která se nejdříve nacházela na území dnešní Afriky, se začala rozšiřovat i do oblasti Asie a Evropy. Nálezy ukazují, že naši předci mohli pobývat i na našem území, v oblasti například Berouna nebo Stránské skály. Právě z tohoto období pochází také nález Věstonické venuše.

pravěké malby

Doba bronzová, jak již název napovídá, je význačná tím, že se jako materiál na výrobu zbraní i dalších předmětů, začal využívat bronz, slitina mědi a cínu. Během těchto dvou zmíněných period byla lidská společnost tvořena především skupinami sběračů a lovců. Později se začaly objevovat také kmeny a až ke konci doby kamenné a po celou dobu bronzovou převažovaly kmeny vedené náčelníkem. Jako poslední se popisuje doba železná, která je typická tím, že právě zde začaly vznikat samostatné říše. Po mnoho dalších let pak pokračuje takový vývoj, který vede až ke společnosti, kterou známe z dnešní doby.